Proč mít v portfoliu ETF fondy

Proč mít v portfoliu ETF fondy

 

Proč mít v portfoliu ETF fondy ?     

ETF fondy jsou  moderní investiční produkt,  v překladu – burzovně obchodované fondy.

ETF je zkratkou z Exchange Traded Fund (veřejně obchodovaný fond), pro který se používají také výrazy iShare, SPDR nebo indexová akcie. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností. Namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování ETF podle přesného algoritmu.Často se používá i výraz „ nízkonákladové fondy nebo indexové akcie“

Tím algoritmem je index, lépe řečeno přesné kopírování složení vybraného indexu podle známého složení aktiv v indexu. Správa fondu se tím redukuje na to, že když se jednou za delší dobu změní složení indexu, stejné úpravy je potřeba udělat v portfoliu ETF, a když se jednou za čas navyšuje nebo snižuje objem fondu, je třeba proporcionálně upravit pozice tak, aby nadále kopírovaly složení indexu.VÝHODY ETF:

  • vysoká transparentnost,
  • nízké náklady,
  • získání indexu v jednom produktu,
  • vysoká likvidita,
  • vysoká míra diverzifikace,
  • úzké spready.

Prostřednictvím ETF je možné rychle, jednoduše a levně portfolio diverzifikovat .Emitují je zpravidla velké společnosti, které zajišťují jejich likviditu, navíc jejich konstrukce snižuje riziko neschopnosti emitenta dostát závazkům z ETF vyplývajících. Prostřednictvím ETF lze obchodovat na zahraničních burzách v EUR nebo v USD.

Diverzifikace-pokud investor drží ETF kopírující vývoj indexu, zároveň vlastní každý titul obsažený v tomto indexu. Jestliže se jeden titul začne propadat, sníží se cena indexu a také investorova ETF pouze o procentuální váhu, kterou v indexu zastupuje. Tím je významně omezen vliv volatility cen. ETF bývá složeno z velkého množství titulů někdy i v řádu 1000 a více na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů, kde se počítá s počtem titulů ve fondu v řádu  desítek.

V naší unikátní investiční platformě Edward jsou tituly v ETF sledovány a vyhodnocovány každé 3 měsíce a ty, které se začnou propadat jsou nahrazeny tituly novými, které splňují limity pro zařazení do portfolia.

Široké spektrum podkladových aktiv- ETF mohou být emitovány na nejrůznější druhy podkladových aktiv.

Bezpečnost-finanční prostředky investora vložené do ETF jsou  striktně odděleny od majetku emitenta, který ETF vydává a nespadají do konkurzní podstaty. Investor tak nenese kreditní riziko emitenta.

Vzhledem k výše uvedeným  výhodám a mnoha dalších, které zde nebyly zmíněny je naše investiční platforma Edward složena z výhradně ETF fondů.Ty jsou pak měnově zajištěny do Kč a automaticky rebalancovány. Platforma je zaměřena k investičnímu poradenství doživotní renty.

 

 

 

 

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů