Co je dobré vědět o akciích III.

Co je dobré vědět o akciích III.

 

Co je dobré vědět o akciích III.

V minulých článcích jsme si řekli základní informace k akciím velkých a malých firem. K těmto dvěma typům akcií je třeba přiřadit akcie rozvíjejících se trhů tkzv. energing markets. Pojďme si říci základní informace k této oblasti akcií, které jsou součástí akciového portfolia .

AKCIE SPOLEČNOSTÍ Z ROZVOJOVÝCH ZEMÍ

(emerging market akcie)

 

Co to je?

Akcie společností z rozvojových zemí (emerging markets) jsou akciové investice do firem se sídlem v zemích s rozvojovou ekonomikou, která prochází rapidním růstem a industrializací. Rozvojové ekonomiky se liší od svých vyspělých protějšků ve čtyřech hlavních oblastech: 1) domácnosti mají nižší příjmy, 2) Procházejí strukturálními změnami, jako je modernizace dopravní infrastruktury nebo přesun ze závislosti na zemědělství k výrobě, 3) Jejich ekonomiky se mění a procházejí reformami, 4) Jejich kapitálové trhy jsou méně vyspělé. Rozvojové trhy jsou rizikovější než vyspělé, a to díky větší pravděpodobnosti politické nestability, měnových výkyvů, nejistému regulatornímu prostředí a vyšším investičním nákladům.

 

Jakou roli hrají v portfoliu?

Akcie rozvojových zemí nabízejí jedinečnou kombinaci výhod: 1) Vyšší růstový potenciál než vyspělé trhy. Pro dlouhodobé investory je toto důležité, protože firemní zisky mají vyšší potenciál rychlejšího růstu, pokud je vyšší ekonomický růst v zemi. 2) Diversifikace. Investováním do rozvojových trhů se zvyšuje diversifikace (rozložení rizika), protože rozvojovým trhům se může dařit jinak, než vyspělým. 3) Možnost objevit nové a rodící se společnosti.

 

Kdy se jim daří?

Akciím z rozvojových trhů se zpravidla daří dobře v obdobích rychlejšího ekonomického růstu, kdy jsou relativně vysoko ceny komodit, roste export lokálních ekonomik, protože roste spotřeba ve vyspělých ekonomikách a kdy lokální vlády zavádí pravidla, která jsou vstřícná podnikání a soukromému sektoru.

 

Kdy se jim nedaří?

Akcie rozvojových zemí zpravidla trpí, když je Amerika v recesi nebo zažívá období zpomalující se ekonomiky. Také díky své relativně vysoké závislosti na prodeji komodit se jim příliš nedaří pokud ceny komodit klesají. Zrovnatak jsou pro akcie společností z rozvojových zemí nepříznivá období se zvýšeným geopolitickým rizikem.

 

Zajímavosti:

Jen v Číně a Indii žilo v říjnu 2017 37% světové populace, zatímco ve všech 23 zemích s vyspělou ekonomikou je to 17%. Dá se tedy předpokládat, že růst příjmů obyvatel v těchto zemích bude mít významný dopad na globální akciové trhy.

 

Vybrané ETF:

Emerging markets akcie (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF)

Při výběru fondu v rámci akcií rozvojových trhů (emerging markets) byla vyžadována důkladná analýza, abychom se vyhnuli potencionálním chybám. Vybraný fond nabízí přístup k diversifikované skupině rozvojových zemí, což neplatí o všech fondech v této kategorii, které často omezují své zaměření na jeden region nebo nebo mají vysokou koncentraci akcií v jedné vybrané zemi. Tento fond spravující  více než 13 Miliard USD patří k největším v této kategorii na světě, má jedny z nejnižších průběžných poplatků a historicky se obchodoval s relativně nízkým rozdílem mezi kupní a prodejní cenou za akcii (bid-ask spread méně než 0,05% v kategorii, kde se mohou tyto rozdíly pohybovat i okolo 1%). To zřejmě přimělo i analytiky Morningstar k udělení bronzového ratingu tomuto fondu a nás přesvědčilo k jeho zařazení do našeho výběru.

 

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů