Co je dobré vědět o akciích  II.

Co je dobré vědět o akciích II.

Co je dobré vědět o akciích II.

V minulém článku jsme si řekli o akciích velkých společností /Large cap akcie /, které jsou zastoupeny v našich portfoliích, stejně tak jako akcie malých splečností z vyspělých zemí /small cap akcie /, o kterých si povíme dnes.

V našich portfoliích používáme strategie osvědčené více jak 20 let, které jsou založeny na systému koupit a držet. Proto nakoupené akcie v portfoliích musí být ty nejkvalitnější, prověřené nejen časem a výkonností. Výnosy našich portfolií, když se na ně podíváme zpětně, se pohybují nad 8% v průměru. Pokud vlastníte akcie nějaké společnosti, pak jste také spolumajitel takové společnosti a máte nárok na výplatu dividend z této společnosti ať již výplatou na účet nebo zpětným reinvestováním. Kvalitní akcie spolu se zlatem a nemovitostmi jsou oblasti pro dlouhodobé udržení bohatství, které vlastníte. Ve fondech nedržíte akcie na přímo, ale prostřednictvím podílových listů, do kterých se Vám výnosy promítají tak jako ztráty. Díky fondům držíte velké množství kvalitních společností , což má velký vliv na diverzifikaci vašeho portfolia z pohledu bezpečnosti vložených investic. Nejčastěji o propadech akcií slyšíme z médií, ale téměř vůbec se média nezmiňují o jejich růstu. Ve skutečnosti kolísá jejich tržní hodnota, ale jejich vnitřní hodnota zůstává stejná.Je to obdobné, jako u nemovitostí , kdy v některém období jsou ceny nemovitostí vysoké a někdy jejich cena klesne a dají se koupit levněji. Horší je to u nemovitostí s likviditou, pokud chcete svoji nemovitost prodat může to trvat delší dobu. U podílových fondů trvá likvidita několik dnů až týdnů. Pojďme se tedy podívat na akcie malých společností, které jsou zastoupeny v našich portfoliích.

AKCIE MALÝCH SPOLEČNOSTÍ Z VYSPĚLÝCH ZEMÍ

(small cap akcie)

 

Co to je?

Akcie malých společností z vyspělých zemí jsou investice do akcií menších mezinárodních společností, které mají sídlo v zemích s vyspělou ekonomikou a kapitálovým trhem, který těží z vysoké míry ochrany investorů, jednotnou strukturou řízení podniků a silnou právní infrastrukturou. Malé společnosti zpravidla představují spodních 10% až 15%  trhu z pohledu tržní kapitalizace. Akcie malých společností mohou poskytnout větší prostor pro růst, než akcie velkých společností. Nicméně jejich ceny jsou kolísavější, protože jejich velikost je činí zranitelnějšími vůči ekonomickým šokům, nezkušenému managementu, konkurenci nebo finanční nestabilitě.

 

Jakou roli hrají v portfoliu?

Akcie malých společností představují vyšší růstový potenciál než ostatní třídy aktiv, a to díky své možnosti rychle růst. Mají vyšší očekávaný výnos, kterým kompenzují vyšší riziko, které je s nimi spojeno. Pro portfolio tedy znamenají dodatečný zdroj růstu. Jejich zařazením do portfoli se může i nepatrně snížit kolísavost portfolia (zvýšit diversifikace), protože jejich ceny se mohou vyvíjet jinak, než ceny akcií velkých světových firem.

 

Kdy se jim daří?

Akciím malých firem se daří  většinou v obdobích, kdy ekonomiky expandují nebo investoři očekávají, že expanze nastane. Jejich ceny jsou mnohem více navázány na ekonomiku země, kde mají sídlo, protože většinu z jejich tržeb generují v tuzemsku. Naproti tomu velké mezinárodní firmy často generují většinu svých tržeb v mnoha zemích po celém světě.

 

Kdy se jim nedaří?

V průběhu extrémního tržního nebo ekonomického stresu, mají tyto akcie špatné výsledky. Také pokud byste je kupovali za vysoké ceny relativně k jejich výnosům, můžete očekávat horší výkonnost.

 

Zajímavosti:

Během každého desetiletí (měřeno klouzavě) od roku 1979 do roku 2018, vykázaly akcie malých amerických společností (měřeno indexem Russel 2000) pozitivní výnosy, s nejlepším výsledkem 16,9% ročně (1979 až 1988) a nejhorším 3% ročně (1999 do 2008)

 

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů