Voda nebo zlato jako investice ?

Voda nebo zlato jako investice ?

Tato pro život nezbytná tekutina pokrývá více než dvě třetiny zemského povrchu. Z toho je 97% slaná voda a pouhá 3% sladká voda, která je z velké části vázaná v ledovcích. Vývoj lidské civilizace je s vodou pevně spojen. Je její množství pro budoucnost lidstva dostatečné ? Z globálního hlediska je 69% světové vodní spotřeby využíváno v zemědělství , 17% spotřebuje průmysl a na chod domácností je využito pouhých 13%. Světová populace roste každým rokem o přibližně 80 milionů obyvatel. To v průměrném přepočtu na osobu znamená zvýšení budoucí spotřeby vody o 64 miliard kubických metrů ročně. Dramatických statistik o nedostatku vody nejen na českých tocích, ale i jejich podzemních zásob či tajících ledovcích je možné najít mnoho. Sílící poptávka a slábnoucí nabídka bývá dobrou investiční příležitostí. Je potřeba si uvědomit, že voda není ropa. Voda je recyklovatelnou komoditou a jedním použitím se nespotřebovává. Tím, že se večer osprchujete , voda nezmizí, jen dojde k jejímu vyčištění a znovu použití. V řadě oblastí ve světě tak není problém přímo s nedostatkem vody, ale s NEDOSTATKEM ČISTÉ,NEZÁVADNÉ vody. Byť se daří situaci zlepšovat, právě v této oblasti- úpravě již dostupné vody- vidím možnost pro růstový příběh zcela zřetelně.

Jakým způsobem může investor tento fakt využít ? Je-li investor ztotožněn s tím, že podstata je skryta v dostupnosti a kvalitě vodních zdrojů, pak by pro něj mohly být zajímavé akcie firem podílející se na odstraňování tohoto problému. Na burze je obchodováno hned několik společností podnikajících ve vodním byznysu a tudíž možné koupit jejich akcie. Pokud si nevybere takovou firmu   existuje možnost vybrat si z veřejně obchodovatelných podílových fondů a fondů ETF sdružujících akcie splečností podnikajících v oboru.

A jak je to se zlatem ? Prodejci zlata říkají, že zlato roste v době, kdy cena nemovitostí padá i v době, kdy se rychle zvyšují úrokové sazby. Zlato roste během vysoké inflace a v dobách zvýšené nervozity na kapitálových trzích.

Z přiloženého grafu je vidět , jak se vyvíjely voda i zlato v uplynulých pěti letech v porovnáním s akciovým indexem MSCI World. Zatímco akcie téměř kopírují index MSCI World a někde se dostávají i nad něj zlato silně zaostává a až v poslední době jeho cena opět roste.Co je tedy lepší investice ? Považuji za rozumné mít v portfoliu společně se světovými akciemi obě zmíněné veličiny v určitém procentuálním zastoupení.

Jsem rád, že v naší investiční společnosti VHI,s.r.o. můžeme mít výše uvedená aktiva zastoupena. Konkrétně v konzervativním portfoliu tato aktiva zastoupena jsou- voda je zastoupena mezi podílovými fondy akciovými- růstovými a zlato v podílovém fondu fyzikého zlata. Oba fondy jsou vybrány přes společnost Morningstar s kriteriem širokého vodního příkopu- Wide Moat. Celé konzervativní portfolio je složeno ze 7 aktiv investic. Za zmínku stojí, že průměrný výnos tohoto portfolia od roku 1970 – 2016 je 9,25%. Toto portfolio využíváme pro konzervativní rentiery. Konzervativní portfolio a dvě další dynamičtější portfolia jsou sestavena tak, aby dlouhodobě překonávala nejen inflaci, ale aby klient čerpal  rentu ze své investice,ve které je již inflace zohledněna. Zohlenění inflace při výběrech renty patří k významné přidané hodnotě investičního poradenství pro udržení dlouhodobosti portfolia.

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů