Kdy začít investovat ?

Kdy začít investovat ?

Kdy začít investovat?

Možná jste již začali nebo se chystáte.

Než začnete investovat, doporučil bych Vám nejprve zajistit pojistkou ta nejdůležitější rizika, na která byste potřeboval nejvíce peněz v případě, že by Vás takové riziko potkalo. Když říkám více peněz. mám na mysli takové množství peněz, které Vám umožní žít, aniž by se snížila Vaše životní úroveň, kdybyste nemohl nadále pracovat.

Většinou jsou to řádově miliony Kč. Jedná se o rizika jako je smrt (peníze pro nezaopatřené pozůstalé), trvalé následky, plná invalidita a pojištění odpovědnosti, a to pro případ, kdy nemáte dostatek majetku, který byste za tímto účelem mohli prodat. Tato rizika mohou ohrozit Vaši ekonomickou situaci, a tedy i Vaší rodiny, nejvíce. Ostatní drobnější rizika je vhodné zajistit Vámi vytvořenou finanční rezervou, jejíž velikost by měla být na úrovni 6 - 12 násobku Vašeho měsíčního příjmu. Jde tedy o to, nedávat do pojištění zbytečně velké pojistné, aby Vám zůstaly peníze i na investice spojené s Vašimi budoucími finančními cíli. Také jde o to, abyste v případě, kdyby některé z výše uvedených rizik nastalo, nemuseli sahat na zainvestované peníze, a aby Váš cíl mohl být v každém případě naplněn.

Pokud tedy máte životní rizika zajištěna, pak můžete začít s investováním kdykoliv, nejlépe ihned.

Nečekejte, až bude lepší doba, protože časovat trh je prakticky nemožné. V současné době, kdy jsou kapitálové trhy dole, situace nahrává těm, kteří investují, protože nakupují se slevou. Od pomyslného dna, kdy trhy klesly o cca – 30% v měsíci březnu, dnes již rostou a pohybují na cca – 17% /index S&P 500/. Dalo by se tedy říci, že trhy se pomalu vracejí na svoji původní hodnotu. Proto doporučuji využít tuto dobu k investování. Nikdo však neví, zda přijde ještě další pokles, jak tomu bylo v roce 2009. Tehdy s poklesem akciových trhů se zpožděním cca 6 měsíců poklesly nemovitostní fondy, které se zdají být bezpečné. Nejvíce poklesl nemovitostní fond REICO od ČS o -15% a o něco málo zaznamenal pokles i nemovitostní fond skupiny CONSEQ. V té době více nemovitostních fondů nebylo, ale vznikl nový nemovitostní fond Finesko., který se postupně přejmenoval na WMS Invest, a.s. a dnes nese název Tesla investiční společnost, a.s. Jeho strategie je odlišná od zmiňovaných fondů, z mého pohledu bezpečnější pro investora. V dnešní době je nemovitostních fondů více, a tak pokud do některého nemovitostního fondu investujete, je dobré znát strategii fondu a tedy i rizika, se kterými je třeba počítat, tedy i s možným poklesem hodnoty podílových listů nemovitostního fondu. Asi je vhodné na tomto místě připomenout, že v době poklesu nemovitostních fondů akciové trhy již byly jinde a vracely se již postupně na svoji původní hodnotu.

Při investování je důležité držet se finančního a investičního plánu, abyste stále věděli, jak se přibližujete se svými financemi k vytyčenému cíli. Pomocí finančního plánu řešíme hlavně dlouhodobé finanční cíle, jako je např. peníze na studium Vašich dětí v době, kdy jsou ještě malé nebo doživotní rentu v penzi nebo i dříve.

Pokud si nebudete vědět rady s finančním plánem a jeho realizací, rád Vám pomohu.

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů