Akcie v portfoliu

Akcie v portfoliu

Aby byly fondy opravdu bezpečné rozkládáme riziko volbou správců fondů /jsou to ti největší správci na světě,kteří mají s investicemi dlouhodobé zkušenosti a ve správě obhospodařují majetek v řádu mld Kč./ Z hlediska bezpečnosti dále využíváme měnové rozložení investic. Další diverzifikace se týká rozložení rizika přes sektory –výrobu, služby a informace. Důležitou roli v diverzifikaci rizika je regionální rozložení akciové složky mezi oblasti Asie, Amerika a Evropa.

Z přiloženého grafu je zřejmé, že v časovém horizontu 5 let, konkrétně od roku 2014, akciové fondy dosahují největšího zhodnocení v porovnání s asijskými dluhopisovými fondy a s komoditními fondy energie. Je zajímavé ,že dluhopisové fondy téměř po celý rok 2016 dosahovaly lepších hodnot než fondy akciové, avšak v dlouhodobějším horizontu je vidět vyšší výkonnost akciových fondů. Z grafu je také zřejmé, že komoditní fondy hned od počátku sledovaného období jdou do propadu a po celou sledovanou dobu v propadu zůstávají. Jejich čas teprve příjde, proto v našem konzervativním portfoliu je máme zastoupené také.

Velmi důležité je procentuální zastoupení jednotlivých aktiv v portfoliu. To také rozhoduje o tom, jak bude dané portfolio úspěšné např. při ročním hodnocení. Portfolia, která v naší invest.společnosti VHI,s.r.o. spravujeme mají úspěšnou historii téměř 50 let. Je proto možné podívat se i zpětně na kterýkoliv rok, jak si vedlo jednotlivé aktivum v portfoliu. Důležité informace pro naši práci čerpáme od americké společnosti Morningstar, což je přibližně 140 analytiků + dalších 10 seniorů analytiků,přes které jdou veškeré výstupy zpracovaných analýz podniků-firem. Analytici přisuzují těmto firmám zařazení dle předem daných kritérií. Je třeba říci, že hodnocení se neprovádí od stolu, ale aktivní návštěvou každé společnosti a odtud získají relevantní informace pro hodnocení společnosti. Kriteria jsou poměrně tvrdá, aby se daná společnost dostala mezi nejlepší na celém světě. S takto vybranými společnostmi dále pracujeme. Graf uvedený v tomto článku je také sestaven z výstupů společnosti Morningstar.

Aby se tedy klient nebál o své peníze, je třeba jej seznámit s tím, jak jednotlivá aktiva pracují v čase. Klientovi velni pomůže na pochopení investic zpracování finančního plánu, kterého je třeba se držet chce –li dosáhnout vytyčených finančních cílů. Následně je třeba zpracovat investiční plán, tedy konkrétní plán investic- to je do jakých aktiv, s jakým procentuálním zastopením budou jeho investice realizovány.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejde o klesický prodej investic, který používá drtivá většina poradců, ale o investiční poradenství s následnou péči o klienta a jeho portfolio.

Stáhněte si zdarma

Pět užitečných tipů pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů